Dernika.cz - deratizace, desinsekce, desinfekce - hubení hlodavců na Jižní Moravě - Břeclav, Brno, Hodonín, Mikulov, Hustopeče, Olomouc.

Deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví osob, chovaných zvířat, životních a pracovních
podmínek.

Před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich okolí (zahradách, dvorech a souvisejících plochách), kde hrozí možnost nákazy. Deratizaci a další činnosti s ní související provádíme na Jižní Moravě v okresech Břeclav, Brno, Hodonín, Mikulov, Hustopeče, Olomouc.

Nejčastější hlodavci u nás:

Myš domácí – Mus musculus           Potkan – Rattus norvegicus           Krysa obecná – Rattus rattus

u nás vzácně
pouze v Polabí v Čechách
Charakteristika současné nabídky

Jak provádíme deratizaci my...

Deratizační stanička Vertical

Verze: Pozink

Barevné provedení – základní: žlutá,bílá

stanička Vertikal stanička Vertikal

Půdorysná plocha 10 cm²

- umístění nad zemí
- snadné provádění úklidu i při strojním čištění

Kovové provedení

- dlouhá životnost i v prostředí se zvýšenou
  vlhkostí

stanička Vertikal stanička Vertikal

Kontrola obsahu staničky, kontrola požeru

- zákazník vidí kontrolním otvorem pouhým okem   obsah a množství nástrahy ve staničce

- stejně tak vidí i stav nástrahy v požerovém
  otvoru, díky čemuž taky pozná, zda-li se
  v objektu pohybují hlodavci či nikoli


stanička Vertikal stanička Vertikal

Nástrahy se nemohou vysypat


- kusové voskové a blokové nástrahy znemožňují
  zanášení ze staničky do prostoru

Snížená možnost poškození nebo odcizení staničky

- velmi malý půdorysný rozměr, nepřekáží

- stanička je ke stěně připevněna vruty
  v hmoždinkách, popřípadě nýty


Možnost znehodnocení nástrah

- nástrahy uloženy nad zemí, voda po nich steče
- otvory ve staničce značně omezují ukládání
  nečistot (při kontaktu s vodou jsou odstraněny)

Barevné provedení

- širší možnosti kontrastu s prostředím umožňují
  snadnější nalezení a tak i průběžnou kontrolu
  zákazníkemDosud užívané způsoby...

Nástrahy na miskách a v sáčcích

– nešikovný a přesto dosud hojně užívaný způsob
   provádění deratizace, nevýhody zřejmé
   z obrázků již na první pohled.

Nástraha na miskách Nástraha v sáčcích

Půdorysná plocha 35 – 800 cm²

- uloženo na zemi
- znesnadňuje provádění úklidu

Papírové staničky

– snadno poškoditelné, nízká životnost v prostředí
  se zvýšenou vlhkostí

Papírová stanička Papírová stanička

Kontrola obsahu staničky, kontrola požeru

- obsah staničky a stav nástrah je vám „utajen“

- staničky nutno zvedat, případně složitě otevírat.


Plastové staničky tenkostěnné a silnostěnné

– snadno poškoditelné, velké rozměry, vyšší cena

Plastová stanička Plastová stanička Plastová stanička

Nástrahy se mohou vysypat

- nástrahy v mnohých staničkách nelze upevnit
- často používané granule nebo zrní se snadno
  vysypávají ze staniček do okolí.

Možnost poškození nebo odcizení staničky

- překáží při manipulaci se zbožím a materiály
- hrozí poškození pouhým pohybem osob v prostoru
- volně uložené staničky jsou často terčem   nenechavců a umožňují snadné „vyloupení“   obsahu či samotné staničky
  (v českém prostředí stále ještě častý nešvar)

Dochází ke znehodnocení nástrah

- staničky leží na zemi, znehodnocení vodou
- hlodavci vstupují přímo do staniček jejichž
  obsah mohou kontaminovat trusem a močí

Barevné provedení

- malé barevné rozlišení , nejčastěji černé nebo
  hnědé často tak splývají s okolím a zákazník ani
  sám neví, kde jsou položenyOdkazy