DEZINFEKCE PROTI KORONAVIRU COVID 19 


Probíhající pandemie koronaviru COVID 19 vyvolává potřebu intenzivní dezinfekce prostor a předmětů. Naše firma má v oboru dezinfekce dlouholeté zkušenosti a disponuje moderním profesionálním vybavením. Provádí dezinfekce moderními a účinnými metodami. Dezinfekce prostor provádíme aerosolem, postřikem a ozónem. Volba metody závisí na charakteru dezinfikovaných prostor a požadavcích objednatele. 

 • Při dezinfekci aerosolem je ošetřovaný prostor naplněn pomocí elektrického vyvíječe aerosolu, tzv. foggeru, aerosolem dezinfekčního přípravku, který hubí mikroorganismy jak ve vzduchu, tak i na površích. Používáme moderní přípravek, který nepoškozuje žádné povrchy a vytváří na nich až 3 týdny účinný dezinfekční povlak. V dezinfikovaných prostorách může zůstat elektronika (vč. běžících PC) i květiny, přípravek nezanechává žádný zápach, žádné stopy na skle, papíru a nepoškozuje kovové materiály = před aplikací se nemusí zařízení interiéru přikrývat. Po ukončení dezinfekce lze prostor po cca 1-2hodinách odvětrat a začít znovu používat.

 • Postřik je nejběžnější metodou dezinfekce. Používáme širokou paletu profesionálních přípravků na bázi různých účinných látek. Volba konkrétního typu přípravku je závislá na charakteru dezinfikovaných prostor a vlastnostech dezinfikovaných materiálů.

 • Při dezinfekci ozónem se využívá jeho vynikající účinnosti na všechny mikroorganismy (bakterie, viry i plísně) již při malých koncentracích. Dezinfikovaný prostor je uzavřen a pomocí elektrického generátoru je v něm vytvořena taková koncentrace ozonu, při které velmi rychle a spolehlivě hynou všechny mikroorganismy. Po dvou hodinách od ukončení zásahu může být dezinfikovaný prostor odvětrán a používán. Při využití této metody nezůstávají v ošetřovaném prostoru žádná rezidua chemických látek. Provádíme pouze v prostorách s oddělitelnými místnostmi do 300m³.

 

Ochrana proti plísním

 • dodržování čistoty prostředí (např. úklid zbytků potravin), dlouhodobé snížení vlhkosti v objektu (větráním, pomocí kondenzátorů vlhkosti apod.), stavební úpravy (např. protiplísňové malby apod.),

 • běžný úklid s používáním registrovaných desinfekčních prostředků například postřikem, otřením, omytím, máčením či praním.

 

V případě, že zákazník není schopen problém vyřešit svými prostředky a znalostmi je třeba urychleně kontaktovat profesionální firmu.

Naše nabídka

 • Nejrychlejší řešení vašich problémů: k dispozici je horká linka 739 812 212

 • Moderní technika a přípravky – aplikují se postřiky, aerosol

 • Dezinfekce a dezodorizace (odstraňování zápachů) ozónováním - vysoká účinnost proti bakteriím, virům vč. koronaviru COVID 19, plísním i jejich sporám, bez chemických reziduí na površích vybaveného interiéru

 • Desinfekci ochrannou , tj. komplexní ošetření výrobních a technologických prostor závodů, prostory s větším výskytem lidí (školská zařízení, pečovatelské domy, kasárny, potravinářské výrobny, objekty živočišné výroby, dětská zařízení atd.).

 • Desinfekci ohniskovou , zaměřenou na komplexní asanaci prostředí při výskytu patogenních zárodků

 • Asanace prostor s výskytem holubího trusu a holubů dle standardní metodiky hl. hygienika (v kombinaci s dezinsekcí)

 • Dezinfekci bytů po zemřelých.

 

Dernika.cz - Moderní způsob hubení hlodavců, deratizace Odkazy